Over Ons

Stichting Sportpark Marslanden bestaat sinds 2013. In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de onderlinge samenwerking van de sportverenigingen, de maatschappelijke rol van deze sportverenigingen en het sportpark én om sport in te zetten als een breder middel voor de gemeente Zwolle. Dat harde werken heeft geloond. Dankzij onze eigen effort, maar ook dankzij onze twee partners SportService Zwolle en de gemeente Zwolle zelf, kan Stichting Sportpark Marslanden haar rol vervullen. We bedenken, initiëren én organiseren nu sport- en beweegactiviteiten voor elke leeftijd en laag van de Zwolse samenleving.

Missie

Sportpark Marslanden biedt aan de verenigingen die gevestigd zijn op het sportpark een multifunctionele sportacccommodatie (wij streven naar een nieuwe toekomstgerichte accommodatie). Deze is toegankelijk voor iedere doelgroep en vele verschillende sport- en spelactivitieten. We willen het sportpark zowel sport- als niet sportgerelateerd benutten. Nieuwe verenigingen of sporten zijn van harte welkom om zich op het sportpark te komen vestigen, als de omstandigheden dit toelaten. De sportaccommodatie voldoet zowel aan de wensen en behoeften van de recreatieve ongeorganiseerde sporter, als aan de competitieve sportbeoefenaar. De missie luidt: ‘Samen sporten, samen bewegen’.

Visie

Als Stichting Sportpark Marslanden willen wij een upgrading en herontwikkeling van Sportpark Marslanden waardoor het herkenbaar en zichtbaar is dat er op dit sportpark allerlei mogelijkheden zijn. Zowel sportief als maatschappelijk gezien. We willen een sportpark zijn dat voldoet aan de wensen en behoeften van de Zwollenaren.

Doelstelling

De sportverenigingen die gevestigd zijn op Sportpark Marslanden hebben naast hun eigen verenigingsdoelen ook elk gezamenlijke doelen. Deze doelen kunnen we onder verdelen in de volgende vier:

• Duurzaamheid (voor gebruik, accommodatie en toekomst)
• Maatschappelijk verantwoord
• Kwalitatief aanbod
• Sportstimulering

Binnen deze doelen wordt zoveel mogelijk samengewerkt met onderwijsinstellingen, andere maatschappelijke organisatie en SportService Zwolle. Om de kwaliteit te waarborgen en de doelstellingen zo goed mogelijk uit te voeren, zijn er een verenigingsmanager en een verenigingscoach werkzaam voor Stichting Sportpark Marslanden. Zij zorgen voor een goede afstemming, het stellen van prioriteiten, uitwerken van vraagstukken en het uitvoeren en aanbieden van verschillende clinics en sportevenementen. Tevens zorgen zij voor nieuw aanbod, reuring op het sportpark en genereren zij inkomsten voor de aangesloten verenigingen.