2019-01-16 15:26:51ERROR [2] Creating default object from empty value line 3 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/config.php 1232019-01-16 15:26:51ERROR [2] Creating default object from empty value line 382 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/class/module_blokken_nieuws.php Organisatie - Sportpark Marslanden

NIEUWE WEBSITE PER 1 JANUARI 2019

Donderdag 15 november 2018 - 09:00
Yes! Het is tijd voor beweging en verandering voor het jasje van Stichting Sportpark Marslanden. Omdat we ons aanbod aan sport- en beweegactiviteiten beter onder de aandacht willen brengen in en om Zwolle, hebben we besloten onze website eens flink op de schop te doen. Want beweging is immers goed! ;) De nieuwe website zal per 1 januari 2019 live gaan en zo ...

Lees meer

Stichting Sportpark Marslanden

Stichting Sportpark Marslanden streeft ernaar om sport- en beweegactiviteiten voor elke doelgroep toegankelijk te maken. Zo zijn er reguliere sportacitiviteiten te beoefenen bij één van de 9 sportverenigingen. Daarnaast willen we een Vitaal Sportpark (Open Club) zijn, die laagdrempelig toegankelijk is voor elke doelgroep. Zo voeren we ook maatschappelijke en sociale projecten uit die raakvlakken hebben met het Sociaal Domein en het Actieplan Sport & Bewegen in de gemeente Zwolle.

De sportverenigingen op Sportpark Marslanden begeleiden deelnemers vanuit het "Participatie project". Dit zijn deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die op Marslanden werkervaring opdoen, structuur in hun leven krijgen en sociale contacten opdoen. Deze deelnemers voeren enkele klussen uit op Sportpark Marslanden en nemen deel aan de maatschappij. Daarnaast zijn ze in de mogelijkheid om mee te doen aan verschillende sportactiviteiten op het sportpark, zowel bij de verenigingen of als in onderling groepsverbamd.

In het verlengde van dit project voeren we het "Duale Educatie" project uit in samenwerking met ROC Landstede. Deelnemers van dit project komen inburgeren, leren de Nederlandse taal en komen de taal in de praktijk bij ons op het sportpark oefenen. Daarnaast voeren ze enkele klussen voor de verschillende sportvereniginen uit, leren ze over het verenigingsbestaan, over de Zwolse omgeving en gaan we op werkveldbezoek bij lokale bedrijven en sponsoren, om de deelnemers de "Nederlandse werkvloer" te laten zien. 

Stichting Sportpark Marslanden wil een open en toegankelijk sportpark zijn, die haar maatschappelijke rol oppakt en uitvoert. Er wordt veel waarde gehecht aan samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties, scholen, sportverenigingen, SportService Zwolle, de gemeente en andere wijkgebonden partijen. Samenwerkingspartners zijn:

• Landstede
• De Vogellanden 
• FysioMobilae 
• SportService Zwolle 
• Thomas a Kempis College 
• Macs Moves 

Op Sportpark Marslanden zijn de volgende sportverenigingen gevestigd:

• Tennisvereniging PAF
• Rugby Club Zwolle     
• Cricketclub Zwolle                             
• SV Zwolle                          
• Jeu de boulesvereniging Het Zuiderboeltje
• Handboogschietvereniging St. Sebastiaan
• Bluefingers Ultimate Frisbee Club 
• Korfbalvereniging Oranje Zwart
• Hanze Beachvolleybal

Naast dat we een thuisbasis zijn voor bovenstaande verenigingen, bieden wij volledig georganiseerde clinics, sportdag, vergader mogelijkheden en kinderfeestjes aan. Ook is het mogelijk om verschillende events of bedrijfsuitjes te plannen en reserveren op Sportpark Marslanden. Deze clinics en bedrijfsactiviteiten zijn te bespreken en samen te stellen in overleg met de verenigingsmanager en verenigingscoach die werkzaam zijn voor Stichting Sportpark Marslanden.

Stichting Sportpark Marslanden bestaat sinds 2013. In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de onderlinge samenwerking, de maatschappelijke rol van de sportverenigingen en het sportpark en om sport in te zetten als een breder middel voor de gemeente Zwolle. Hieronder zijn enkele resultaten te zien in de infogrpahic: 

 

Organogram Stichting Sportpark Marslanden

Organogram: 

Aangesloten verenigingen          

Missie, visie en doelstelling

Missie:
Sportpark Marslanden biedt aan de verenigingen die gevestigd zijn op het sportpark een multifunctionele sportacccommodatie (wij streven naar een nieuwe toekomstgerichte accommodatie). Deze is toegankelijk voor iedere doelgroep en vele verschillende sport- en spelactivitieten. We willen het sportpark zowel sport- als niet sportgerelateerd benutten. Nieuwe verenigingen of sporten zijn van harte welkom om zich op het sportpark te komen vestigen, als de omstandigheden dit toelaten. De sportaccommodatie voldoet zowel aan de wensen en behoeften van de recreatieve ongeorganiseerde sporter, als aan de competitieve sportbeoefenaar. De missie luidt: ‘Samen sporten, samen bewegen’.

Visie:
Als Stichting Sportpark Marslanden willen wij een upgrading en herontwikkeling van Sportpark Marslanden waardoor het herkenbaar en zichtbaar is dat er op dit sportpark allerlei mogelijkheden zijn. Zowel sportief als maatschappelijk gezien. We willen een sportpark zijn dat voldoet aan de wensen en behoeften van de Zwollenaren. 

Doelstelling:
De sportverenigingen die gevestigd zijn op Sportpark Marslanden hebben naast hun eigen verenigingsdoelen ook elk gezamenlijke doelen. Deze doelen kunnen we onder verdelen in de volgende vier:

• Duurzaamheid (voor gebruik, accommodatie en toekomst)
• Maatschappelijk verantwoord
• Kwalitatief aanbod
• Sportstimulering 

Binnen deze doelen wordt zoveel mogelijk samengewerkt met onderwijsinstellingen, andere maatschappelijke organisatie en SportService Zwolle. Om de kwaliteit te waarborgen en de doelstellingen zo goed mogelijk uit te voeren, zijn er een verenigingsmanager en een verenigingscoach werkzaam voor Stichting Sportpark Marslanden. Zij zorgen voor een goede afstemming, het stellen van prioriteiten, uitwerken van vraagstukken en het uitvoeren en aanbieden van verschillende clinics en sportevenmenten. Tevens zorgen zij voor nieuw aanbod, reuring op het sportpark en genereren zij inkomsten voor de aangesloten verenigingen. 
 

Erkend leerbedrijf SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in Zorg, Welzijn en Sport heeft Stichting Sportpark Marslanden erkend als leerbedrijf. Jaarlijks begeleiden de verenigingsmanager en verenigingscoach verschillende studenten van Landstede, de Calo (Hogeschool Windsheim), Bouwkunde (Windesheim), Greijdanes (Voortgezet Onderwijs) en Talentstad (Praktijkonderwijs). Op Sportpark Marslanden zijn veel mogelijkheden voor studenten om in het werkveld ervaring op te doen. Zo is het mogelijk om in de uitvoering te helpen bij het aanbieden van trainingen, clinics en sportevenementen voor alle doelgroepen (zowel jong als oud) en zijn er mogelijkheden om opdrachten uit te voeren die op organisatorisch management en beleidsmatig niveau worden aangeboden.