2018-11-14 20:52:21ERROR [2] Creating default object from empty value line 3 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/config.php 1232018-11-14 20:52:21ERROR [2] Creating default object from empty value line 335 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/class/module_blokken_nieuws.php Nieuws - Sportpark Marslanden

Training "Grensoverschrijdend gedrag" geslaagd

Dinsdag 26 mei 2015 - 11:00

Enkele weken terug heeft er een training "Grensoverschrijdend gedrag" plaats gevonden op Sportpark Marslanden. Hierbij zijn 17 deelnemers namens de sportverenigingen en de stichting aanwezig geweest. Een erg mooie opkomst. In samenwerking met Sportservice Zwolle en onze subsidie "Sportwijk Marslanden" is deze training mogelijk gemaakt op aanvraag van de verenigingen. Bij deze trainingen waren bestuurders, trainers, scheidsrechters en andere vrijwilligers aanwezig. 

Scholing 'Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag'
Seksuele intimidatie en sport zouden eigenlijk niets met elkaar te maken moeten hebben. Toch vinden er helaas nog altijd incidenten plaats. Het is een illusie te denken dat de sportwereld anders is dan de ‘gewone’ maatschappij. En kun je er als trainer/coach maar beter op voorbereid zijn dat dergelijke incidenten ooit een keer bij de eigen vereniging gebeuren.

Als begeleider in de sport heb je de verantwoordelijkheid om de sociale veiligheid te waarborgen. Preventie van seksuele intimidatie is daarbij een belangrijk onderwerp. Het is belangrijk dat je als trainer en coach weet wat er onder deze noemer valt, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en welke gewenste omgangsvormen er binnen de sport bestaan. De scholing maakt onderdeel uit van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ dat wordt uitgevoerd door NOC*NSF en de bonden.