2018-11-14 21:17:39ERROR [2] Creating default object from empty value line 3 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/config.php 1232018-11-14 21:17:39ERROR [2] Creating default object from empty value line 335 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/class/module_blokken_nieuws.php Nieuws - Sportpark Marslanden

Duale Educatie krijgt verlenging

Dinsdag 26 mei 2015 - 12:00

Op Sportpark Marslanden wordt het Duale Educatie project uitgevoerd. Onder het kopje "maatschappelijke projecten" vindt u meer informatie over dit project. 

In het kort komt het erop neer dat we mensen de Nederlandse taal aanleren en in de praktijk laten toepassen. Er zijn 10 deelnemers die op Landstede 2 dagdelen taalles krijgen. Naast die 2 dagdelen komen ze ook 2 ochtenden naar Sportpark Marslanden. Iedere woensdagochtend krijgen de deelnemers taalles in de vorm van werkbladen, spelvorm en het oefenen in de praktijk. Op vrijdagochtend gaan we bewegen met de deelnemers. Ieder op zijn of haar eigen niveau. Hierbij kan gedacht worden aan een sportvorm, maar fitness of het spel Kubb kan ook.

Omdat het project goed is verlopen het afgelopen jaar, hebben we met de gemeente Zwolle afgesproken om het project te verlenging met in ieder geval nog één jaar. De eerste 4 deelnemers hebben een volledig lesjaar afgerond en zijn klaar met het Duale Educatie project. Toch blijven enkele deelnemers nog steeds komen en meedoen, omdat ze het leerzaam en prettig vinden om de wekelijkse structuur vast te houden. 

We zijn als Stichting Sportpark Marslanden erg trots en blij met dit project en gaan er het komende jaar nog steeds met goede zin en moed tegenaan!