2018-11-14 20:53:19ERROR [2] Creating default object from empty value line 3 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/config.php 1232018-11-14 20:53:19ERROR [2] Creating default object from empty value line 335 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/class/module_blokken_nieuws.php Nieuws - Sportpark Marslanden

Sportpark Marslanden maakt verbinding met de wijk

Dinsdag 21 april 2015 - 13:00

Vanuit Stichting Sportpark Marslanden (die de 9 aanwezige sportvereniging vertegenwoordigd) is er de afgelopen maanden een mooie verbinding met de wijk gemaakt. In het kader van Sportwijk Marslanden (subsidie periode) wordt er contact gemaakt met partners uit Assendorp en andere aangrenzende wijken. 

Als sportpark willen we die samenwerking en maatschappelijke rol graag oppakken en uitvoeren! Vanuit deze gedachte en kansen die er zijn, is er de afgelopen maanden een samenwerking ontstaan met Speeltuin Assendorp waar het Participatie Team van Sportpark Marslanden wekelijks naar toe gaat om te helpen bij het onderhoud van de speeltuin. Het Participatie Team klust enkele dagen per week en komt iedere vrijdagmiddag bij elkaar om te sporten en te bewegen. Dit houdt iedereen fit, brengt sociale contacten met zich mee en er worden zeer nuttige werkzaamheden uitgevoerd. Kortom voor iedereen winst! 

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een samenwerking met basisschool het Atelier. Een van de deelnemers van het Duale Educatie project kan loopbaanorientatie werkzaamheden gaan doen op deze basisschool als concierge. Zowel de school als de deelnemer zien dit erg zitten! Ook in dit geval geld weer dat het een mooi win win situatie is voor beide partijen. 

Ook is de senioren beweeggroep nog steeds iedere week fanatiek aan het sporten en bewegen op het sportpark. Mensen uit de wijk, maar ook uit andere delen van Zwolle komen iedere woensdagochtend van 10 uur tot 11 uur gezerllig sporten en bewegen op hun eigen niveau. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Mocht u interesse hebben, dan kunt u altijd een aantal keren vrijblijvend mee sporten om te kijken of het wat voor u is. 

Zoals gezegd, er wordt hard gewerkt aan de samenwerking met de wijk. Mocht u nog ideeen hebben of andere aanknopingspunten waar Stichting Sportpark Marslanden bij kan helpen en er is ook een koppeling met sporten en bewegen te maken, neem dan gerust contact op met Robbert Bonsink (zie kopje contact bovenaan de site).