2018-11-14 20:52:57ERROR [2] Creating default object from empty value line 3 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/config.php 1232018-11-14 20:52:57ERROR [2] Creating default object from empty value line 335 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/class/module_blokken_nieuws.php Nieuws - Sportpark Marslanden

Sportmix op Sportpark Marslanden is groeiende!

Vrijdag 13 februari 2015 - 09:00

Iedere vrijdagmiddag sporten deelnemers van het Participatie project, het Duale Educatie project en deelnemers van Macs Moves op Sportpark Marslanden. Dit doen zij om in beweging te komen, om sociale contacten op te doen, onder de mensen te zijn, persoonlijke doelen te stellen en te halen en om zelfvertrouwen te krijgen in hun doen en laten. Sport wordt onder andere als middel ingezet.

Dankzij de sportimpuls van Macs Moves en het project Sportwijk Marslanden is deze activiteit tot stand gekomen. De groep met deelnemers is nog steeds groeiende en de reactie van de deelnemers is erg positief. Er zit vooruitgang in de persoonlijke doelen van de deelnemers!

Voor meer informatie, neem contact op met verenigingscoach Bram van Bessen (zie kopje contact).