2018-11-14 20:53:06ERROR [2] Creating default object from empty value line 3 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/config.php 1232018-11-14 20:53:06ERROR [2] Creating default object from empty value line 335 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/class/module_blokken_nieuws.php Nieuws - Sportpark Marslanden

Sportimpuls toegekend!

Maandag 8 september 2014 - 09:00

Stichting Sportpark Marslanden heeft een halfjaar geleden een sportimpuls aanvraag geschreven voor de interventie Sportdorp. Na een lange periode van afwachten en beoordelingen, hebben we te horen gekregen dat de subisidie aanvraag is goedgekeurd! Met beoordelingen als "zeer relevant" en "goed" mogen we de komende twee jaar op Sportpark Marslanden aan de slag met de interventie Sportdorp.

Door het inzetten van de interventie Sportdorp in de wijk ‘de Pierik’ en de aangrenzende wijken, zal het sport- en beweegaanbod verbreed worden en de sportparticipatie van de bewoners en bijzondere doelgroepen zal stijgen. Door een vraaggericht aanbod te verzorgen en creëren wordt er meer ingespeeld op de wensen en behoeften van de bewoners. Vernieuwende activiteiten, laagdrempelige lidmaatschappen en aangepaste of gunstige tijden zal de brede doelgroep (4-70+) stimuleren tot het lichamelijk actiever worden. De expertise van de samenwerkende verenigingen, organisaties en het bestaan
van de Stichting Sportpark Marslanden zal de kwaliteit versterken van de interventie.

We zijn erg blij en trots dat we de komende twee jaar met dit prachtige project aan de slag kunnen!