2018-11-14 21:30:36ERROR [2] Creating default object from empty value line 3 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/config.php 1232018-11-14 21:30:36ERROR [2] Creating default object from empty value line 335 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/class/module_blokken_nieuws.php Nieuws - Sportpark Marslanden

Samenwerking verzorgingshuis De Molenhof

Maandag 2 mei 2016 - 11:00

Sportpark Marslanden heeft naast haar activiteiten die plaatsvinden op het sportpark ook activiteiten die in de omliggende woonwijken worden georganiseerd. De samenwerking komt steeds meer op gang. Zo is er onder andere een samenwerking met Speeltuin Assendorp, basisschool het Atelier en sinds kort ook met De Molenhof.

Dit jaar hebben studenten van Landstede en stichting Sportpark Marslanden een koersbal activiteit georganiseerd op De Molenhof. Deze activiteit is goed aangeslagen en willen we graag vaker gaan aanbieden en organiseren. De activiteit staat ook open voor buurtbewoners.

Het idee is om vaker gezamenlijk activiteiten te organiseren op en rondom De Molenhof en bij Sportpark Marslanden. Er zijn al gezamenlijke initiatieven opgepakt om te kijken of we dit in de toekomst structureel op kunnen gaan pakken.