2019-01-16 15:26:56ERROR [2] Creating default object from empty value line 3 in file /var/www/sportparkmarslanden.nl/public_html/alcindo/config.php 123 Maatschappelijke projecten - Sportpark Marslanden

Maatschappelijke projecten

Stichting Sportpark Marslanden voert ook maatschappelijke projecten uit. Zo worden er verschillende projecten uitgevoerd waarbij mensen uit de bijstand, mensen uit een sociaal isolement en mensen die de Nederlandse taal moeten leren welkom zijn op Sportpark Marslanden. Daarnaast hebben we een nieuw sportaanbod ontwikkeld voor de jongste jeugd, met hulp van ING.

​Beweeg & Ontdek Sportpark Marslanden:


 

Ben je tussen de 4 en 8 jaar en weet je nog niet welke sport je wil gaan doen? Geef je dan op voor 'Beweeg en ontdek Sportpark Marslanden'. In de komende 16 weken ga je dan kennismaken met sporten als voetbal, tennis, korfbal en rugby. Maar ook andere spellen worden er gespeeld zodat je goed leert vangen, gooien, tegen een bal aan trappen en samenspelen.

Als je na 16 weken al weet welke sport jou leuk lijkt, kun je misschien lid worden van één van die verenigingen. Mocht je het nog niet weten of je vindt het zo leuk om alle sporten te spelen, dan kun je na de 16 weken gewoon doorgaan met het 'Beweeg en ontdek' aanbod!

Wil je jezelf opgeven, kijk dan op: http://www.stadskids.nl/activiteiten/beweeg-en-ontdek-sportpark-marslanden/

Mede dankzij een bijdrage van ING hebben wij dit nieuwe sportonderdeel kunnen ontwikkelen en aanbieden.

Participatie project: 
Dit is een project waarbij de deelnemers met een lage sociaal economische status gekoppeld worden aan een coach. Met behulp van de gemeente Zwolle kunnen we dit project uitvoeren. De coach is een vrijwilliger bij een van de sportverenigingen met een sociale achtergrond en werkervaring in deze sector. Op deze manier worden vrijwilligers op Sportpark Marslanden op een andere manier ingezet, waarbij ze gebruik kunnen maken van hun kennis en ervaring die ze ook in hun dagelijkse werk gebruiken en inzetten. Met behulp van de coach worden de deelnemers begeleid naar een sportvereniging, waar zij wekelijks klussen en verschillende werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de vereniging. In ruil voor hun werkzaamheden mogen de deelnemers sporten op Sportpark Marslanden.

Een voorbeeld van één van de taken die met behulp van het Participatie project is uitgevoerd is het opknappen van de dug-outs bij het handbalveld:


Duale Educatie: 
Het andere maatschappelijk project dat we uitvoeren is het Duale Educatie project. Dit is een project waarbij de deelnemers de Nederlandse taal leren spreken en schrijven op Landstede en waarbij ze de taal in de praktijk komen oefenen op Sportpark Marslanden. Stichting Sportpark Marslanden en Landstede zijn samen deze pilot gestart. De eerste groep van ruim 12 deelnemers is inmiddels gestart. Zij komen wekelijks bij elkaar op Sportpark Marslanden om Nederlands met elkaar te spreken, om klussen uit te voeren en om kennis te maken met het sportpark, Zwolle en omgeving.